Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Utveksling på ernæringsstudiene

På ernæringsstudiene kan du søke om studieopphold i utlandet i flere av semestrene.

Main content

På bachelor i human ernæring er det anbefalt å ta utveksling i fjerde eller femte semester.

På master i human ernæring og program i klinisk ernæring er det vanligst å dra på utveksling i 2. studieår som del av masteroppgaven.  

Utvekslingsavtaler

Vær oppmerksom på at utvekslingsmulighetene kan variere fra semester til semester. Søkere må være ajour med studiet ved søknad om utveksling.

Hvordan søke om utveksling:

Les mer om hvordan du søker om utveksling her.