Hjem
Det medisinske fakultet

FRAMPEIK - FL

Frampeik — legestudentenes forskningskonferanse, ble høsten 2022 avholdt i Oslo. Neste konferanse vil holdes høsten 2023 i Trondheim

Frampeik logo
Foto/ill.:
Frampeik

Hovedinnhold

Frampeik er en årlig konferanse for medisinstudenter som er interessert i forskning (konferansen er altså ikke kun for forskerlinjestudenter). I 2022 ble konferansen arrangert i Oslo 14. - 16. oktober.
 
Konferansen ble arrangert for første gang 21.-23. oktober 2005. Initiativet og ideen oppstod blant forskerlinjestudenter i Oslo. Det er forskerlinjestudentene ved vertsuniversitetet som står for planleggingen og gjennomføringen av konferansen. Ansvaret for å være vertsby går på rundgang mellom Oslo, Trondheim, Tromsø og Bergen.
 
Konferansen består av et faglig program med plenumsforedrag (fredag) og studentpresentasjoner (lørdag og søndag). I tillegg har man et omfattende sosialt program på kveldene.

Frampeik 2023 arrangeres i Trondheim 29. september til 1. oktober.