Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

FRAMPEIK - FL

Frampeik — legestudentenes forskningskonferanse, 19.-21. oktober 2018 i Trondheim

Frampeik logo
Photo:
Frampeik

Main content

Frampeik er en årlig konferanse for medisinstudenter som er interessert i forskning (konferansen er altså ikke kun for forskerlinjestudenter). I år arrangeres konferansen i Trondheim 19. - 21. oktober.
 
Konferansen ble arrangert for første gang 21.-23. oktober 2005. Initiativet og ideen oppstod blant forskerlinjestudenter i Oslo. Det er forskerlinjestudentene ved vertsuniversitetet som står for planleggingen og gjennomføringen av konferansen. Ansvaret for å være vertsby går på rundgang mellom Oslo, Trondheim, Tromsø og Bergen.
 
Konferansen består av et faglig program med plenumsforedrag (fredag) og studentpresentasjoner (lørdag og søndag). I tillegg har man et omfattende sosialt program på kveldene.