Hjem
Det medisinske fakultet
HMS

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Her finner du informasjon om HMS som er spesifikk for Det medisinske fakultet.

Hovedinnhold

Det medisinske fakultet skal drive utdanning og forskning på høyt faglig nivå, samt formidling av forskningsresultater. Et godt lærings- og arbeidsmiljø er en viktig innsatsfaktor for å nå disse målene.


For informasjon om HMS og beredskap ved UiB, henvises det til HMS-portalen ved UiB.
 

Organisering av HMS-ansvar

Overordnet HMS-ansvarlige:


Verneombud:

Ønsker du å snakke med noen uavhengig av fakultetsledelsen, kan du kontakte fakultetets verneombud/varaverneombud.

En liste over lokale verneombud og verneområder finnes på HMS-portalen.
HMS-portalen har også en samleside om Verneombud.


Fakultetsstyret:

Det er fakultetsstyret som vedtar delmål og strategier for fakultetets helse, miljø og sikkerhetsvirksomhet.

Beredskapsplan for fakultetet

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2019-2022 (pdf) - vedtatt i fakultetsstyret 11.06.2019

 

Melde HMS-avvik

Ved UiB skal alle HMS-avvik meldes, for å kunne forebygge og følge opp skader på mennesker, miljø og materiell. Kunnskap om HMS-avvik er en forutsetning for å kunne ivareta et fullt forsvarlig arbeids- og læringsmiljø.

Ansatte og studenter som oppdager HMS-avvik, skal melde fra om dette i digitalt HMS-avvikssystem. Systemet er brukervennlig og tas i bruk uten opplæring.
 

Informasjon om HMS-avvik og lenke til systemet.