Hjem
Det medisinske fakultet
HMS

Beredskap ved Det medisinske fakultet - rutiner og kontaktinformasjon

NØDNUMMER: Brannvesen (110), politi (112) og ambulanse (113) skal alltid varslast først ved fare for liv, helse og tryggleik. Deretter 55 58 80 81, UiBs vaktselskap, som varslar vidare etter eigen varslingsplan.

Hovedinnhold

Ansvarsfordeling ved krisesituasjonar følgjer ordinær organisering.

  • Tilsette som har ansvar i ein normalsituasjon, har også ansvar i en ekstraordinær situasjon
  • Organisasjon i ei krise skal være mest mogeleg lik den ordinære organisasjonen
  • Kriser skal håndterast på lågast mogeleg nivå lokalt

Beredskapsplan pr. mai 2018

 

Beredskapsinformasjon

 

Beredskapsleiing ved Det medisinske fakultet

 

Beredskapsleiing ved institutta

Eining/NamnTelefon arbeidMobil

Institutt for biomedisin

Instituttleiar Mathias Ziegler


Administrasjonssjef Janne Gotaas55586483    

55586322   

 

99205986    

98038834   

Klinisk institutt 1

Instituttleiar Kjell-Morten Myhr

Administrasjonssjef Jorunn Skei

 

55976031    

5597276241447868     

48245248      

Klinisk institutt 2

Instituttleiar Eystein S Husebye

Administrasjonssjef Julie Stavnes

 

55973078  

55972958  

 

   

99591846   

Institutt for klinisk odontologi

Instituttleiar Anne Nordrehaug Åstrøm

Administrasjonssjef Signe Solberg 

 

55586483    

55586688   

 

92086744   

91560933   

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Instituttleiar Guri Rørtveit

Administrasjonssjef Siri Smith

 

55586141    

55586127   

 

99232769   

98021938  

 

Beredskapsleiing ved UiB

Her finn du beredskapsplanen til UiB.