Hjem
Det medisinske fakultet
HMS

Beredskap ved Det medisinske fakultet - rutiner og kontaktinformasjon

NØDNUMMER: Brannvesen (110), politi (112) og ambulanse (113) skal alltid varslast først ved fare for liv, helse og tryggleik. Deretter 55 58 80 81, UiBs vaktselskap, som varslar vidare etter eigen varslingsplan.

Hovedinnhold

Ansvarsfordeling ved krisesituasjonar følgjer ordinær organisering.

  • Tilsette som har ansvar i ein normalsituasjon, har også ansvar i en ekstraordinær situasjon
  • Organisasjon i ei krise skal være mest mogeleg lik den ordinære organisasjonen
  • Kriser skal håndterast på lågast mogeleg nivå lokalt

Beredskapsplan pr. februar 2024

 

Beredskapsinformasjon

 

Beredskapsleiing ved Det medisinske fakultet

 

Beredskapsleiing ved institutta

Eining/NamnTelefon arbeidMobil

Institutt for biomedisin

Instituttleiar Frode S Berven

Administrasjonssjef Anita H. Garden55586743    

55589676   

 

99163866    

   

Klinisk institutt 1

Instituttleiar Christian A Vedeler

Administrasjonssjef Jorunn Skei

 

55975106    

55972762

 

91837971

48245248      

Klinisk institutt 2

Instituttleiar Pål Rasmus Njølstad

Administrasjonssjef Maria Holmaas

 

55975153

55585409

 

   

  

Institutt for klinisk odontologi

Instituttleiar Asgeir Bårdsen

Administrasjonssjef Signe Solberg 

 

55586474

55586688   

 

 

91560933   

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Instituttleiar Bjarne Robberstad

Administrasjonssjef Ingvild Strømsnes

 

55586479     

55586342

 

93288039   

90929446  

 

Beredskapsleiing ved UiB

Her finn du beredskapsplanen til UiB.