Hjem

Det medisinske fakultet

HMS

Beredskap ved Det medisinske fakultet - rutiner og kontaktinformasjon

NØDNUMMER: Brannvesen (110), politi (112) og ambulanse (113) skal alltid varslast først ved fare for liv, helse og tryggleik. Deretter 55 58 80 81, UiBs vaktselskap, som varslar vidare etter eigen varslingsplan.

Ansvarsfordeling ved krisesituasjonar følgjer ordinær organisering.

  • Tilsette som har ansvar i ein normalsituasjon, har også ansvar i en ekstraordinær situasjon
  • Organisasjon i ei krise skal være mest mogeleg lik den ordinære organisasjonen
  • Kriser skal håndterast på lågast mogeleg nivå lokalt

Beredskapsplan pr. mai 2018

 

Beredskapsinformasjon

 

Beredskapsleiing ved Det medisinske fakultet

 

Beredskapsleiing ved institutta

Eining/NamnTelefon arbeidMobil

Institutt for biomedisin

Instituttleiar Mathias Ziegler


Administrasjonssjef Janne Gotaas55 58 64 83    

55 58 63 22   

 

992 05 986    

980 38 834   

Klinisk institutt 1

Instituttleiar Kjell-Morten Myhr

Administrasjonssjef Jorunn Skei

 

55 97 60 31    

55 97 27 62414 47 868     

482 45 248      

Klinisk institutt 2

Instituttleiar Jone Trovik

Administrasjonssjef Julie Stavnes

 

55 97 42 56  

55 97 29 58  

 

924 25 171   

995 91 846   

Institutt for klinisk odontologi

Instituttleiar Anne Nordrehaug Åstrøm

Administrasjonssjef Signe Solberg 

 

55 58 64 83    

55 58 6688   

 

920 86 744   

915 60 933   

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Instituttleiar Guri Rørtveit

Administrasjonssjef Siri Smith-Giske

 

55 58 61 41    

55 58 61 27   

 

992 32 769   

980 21 938  

 

Beredskapsleiing ved UiB

Her finn du beredskapsplanen til UiB.