Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
HMS

Beredskap ved Det medisinske fakultet - rutiner og kontaktinformasjon

NØDNUMMER: Brannvesen (110), politi (112) og ambulanse (113) skal alltid varslast først ved fare for liv, helse og tryggleik. Deretter 55 58 80 81, UiBs vaktselskap, som varslar vidare etter eigen varslingsplan.

Main content

Ansvarsfordeling ved krisesituasjonar følgjer ordinær organisering.

  • Tilsette som har ansvar i ein normalsituasjon, har også ansvar i en ekstraordinær situasjon
  • Organisasjon i ei krise skal være mest mogeleg lik den ordinære organisasjonen
  • Kriser skal håndterast på lågast mogeleg nivå lokalt

Beredskapsplan pr. januar 2023

 

Beredskapsinformasjon

 

Beredskapsleiing ved Det medisinske fakultet

  • Dekan Per Bakke, tlf. 55582087 / 99204032
  • Fakultetsdirektør Heidi Annette Espedal, tlf. 55586555  / 98803681
  • Seksjonsleiar HR-seksjonen Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth, tlf. 55586149 / 99015025
  • Seksjonsleiar forskingsseksjonen, Tone Friis Hordvik, tlf. 55588689 / 97001134
  • Seksjonsleiar studieseksjonen Ørjan Leren, tlf. 55586485 / 94975280
  • Kommunikasjonsleiar Marion Solheim, tlf. 99152821

 

Beredskapsleiing ved institutta

Eining/NamnTelefon arbeidMobil

Institutt for biomedisin

Instituttleiar Frode S Berven

Administrasjonssjef Janne Gotaas55586743    

55586322   

 

99163866    

98038834   

Klinisk institutt 1

Instituttleiar Christian A Vedeler

Administrasjonssjef Jorunn Skei

 

55975106    

55972762

 

91837971

48245248      

Klinisk institutt 2

Instituttleiar Pål Rasmus Njølstad

Administrasjonssjef Maria Holmaas

 

55975153

55585409

 

   

  

Institutt for klinisk odontologi

Instituttleiar Asgeir Bårdsen

Administrasjonssjef Signe Solberg 

 

55586474

55586688   

 

 

91560933   

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Instituttleiar Guri Rørtveit

Administrasjonssjef Ingvild S Maden

 

55586141    

55586342

 

99232769   

  

 

Beredskapsleiing ved UiB

Her finn du beredskapsplanen til UiB.