Hjem
Det medisinske fakultet

Deling av kullet etter 3. studieår

Fritermin og prosedyre for inndeling i A- og B-kull.

Høst og vår
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Hovedinnhold

Ved medisinstudiet deles studentkullet i et A- og et B-kull fra og med høsten 4. studieår.

Den ene delen av kullet fortsetter på studiet uten opphold (A-kull), og den andre delen av kullet tar en «fritermin» på ett semester (B-kull). Studenter kan i friterminen reise på utveksling, ta et kurs i global helse med feltopphold i Asia eller Afrika, ta åpne emner eller ta en pause fra studiene. 

Prosedyrer for kulldeling

  • Studentene setter opp ønske om kulltilhørighet i høstsemesteret 3. studieår.
  • Dersom delingen er skjev vil fakultetet foreta en loddtrekning. Det vil kun trekkes i den delen hvor det er for mange. Ved denne trekningen blir det også trukket venteliste.
  • Forskerlinje-studenter har fortrinnsrett til A-kull.
  • Kulldelingen skal være gjort innen midten av januar.
  • Endelig fordeling og størrelse på A- og B-kull avgjøres av Programutvalg for medisin (PUM).