Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Deling av kullet etter 3. studieår

Fritermin og prosedyre for inndeling i A- og B-kull.

Høst og vår
Photo:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Main content

Ved medisinstudiet deles studentkullet i et A- og et B-kull fra og med høsten 4. studieår.

Den ene delen av kullet fortsetter på studiet uten opphold (A-kull), og den andre delen av kullet tar en «fritermin» på ett semester (B-kull). Studenter kan i friterminen reise på utveksling, ta et kurs i global helse med feltopphold i Asia eller Afrika, ta åpne emner eller ta en pause fra studiene. 

Prosedyrer for kulldeling

  • Studentene setter opp ønske om kulltilhørighet i høstsemesteret 3. studieår.
  • Dersom delingen er skjev vil fakultetet foreta en loddtrekning. Det vil kun trekkes i den delen hvor det er for mange. Ved denne trekningen blir det også trukket venteliste.
  • Forskerlinje-studenter har fortrinnsrett til A-kull.
  • Kulldelingen skal være gjort innen midten av januar.
  • Endelig fordeling og størrelse på A- og B-kull avgjøres av Programutvalg for medisin (PUM).