Hjem
Det medisinske fakultet

Oppnemning av prodekan og visedekanar for utdanning ved fakultetet

Fakultetsstyret vedtok i går å oppnemne professor Inge Fristad til visedekan for utdanning i tillegg til reoppnemning av noverande prodekan og visedekan.

Hovedinnhold

Prodekan for forsking Robert Bjerknes og visedekan for utdanning Arne Tjølsen blei begge reoppnemnd i sine funksjonar.

I samband med arbeidet med ny studieplan i medisin, ser fakultetsstyret at det er naudsynt med to visedekanar for å ivareta arbeidsoppgåvene knytt til utdanningsfeltet ved fakultetet.

Me ynskjer Inge Fristad hjartleg velkomen!