Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Oppnemning av prodekan og visedekanar for utdanning ved fakultetet

Fakultetsstyret vedtok i går å oppnemne professor Inge Fristad til visedekan for utdanning i tillegg til reoppnemning av noverande prodekan og visedekan.

Main content

Prodekan for forsking Robert Bjerknes og visedekan for utdanning Arne Tjølsen blei begge reoppnemnd i sine funksjonar.

I samband med arbeidet med ny studieplan i medisin, ser fakultetsstyret at det er naudsynt med to visedekanar for å ivareta arbeidsoppgåvene knytt til utdanningsfeltet ved fakultetet.

Me ynskjer Inge Fristad hjartleg velkomen!