Hjem
Det medisinske fakultet

K.G. Jebsen-senter ved Det medisinske fakultet

Her finn du oversikt over dei ulike K.G. Jebsen-sentra ved fakultetet.

Hovedinnhold

Fakultetet har for tida desse K.G. Jebsen-senterane: 

K.G. Jebsen-senter for genom-rettet kreftterapi

K.G. Jebsen-senter for Parkinsons sykdom

K.G. Jebsen-senter for myeloid blodkreft

Sentra består av forskargrupper med komplementær kompetanse og eit stort utviklingspotensiale inn mot translasjonell medisinsk forsking. Minst ei av forskargruppene pr. senter har ei klinisk innretning.

Målsettinga med sentra er at nye og viktige resultat frå forskinga i neste omgang kan gjere det mogleg å forbetra pasientbehandling. Sentra er oppretta i samarbeid med dei medisinske fagmiljøa og dei forskingsutførande institusjonane.