Hjem
Det medisinske fakultet

Forskningsledelsen

Informasjon om Forskningsledelsen og Utvidet forskningsledelse ved fakultetet.

Hovedinnhold

Forskningsledelsen ved fakultetet består av prodekan for forskning (leder), prodekan for forskerutdanning, prodekan for innovasjon, koordinator for forskerutdanning og forskerlinjeleder.

 

Utvidet forskningsledelse ledes av prodekan for forskning og består ellers av prodekan for forskerutdanning, prodekan for innovasjon, forskningslederne ved de fem instituttene, representanter for stipendiater og postdoktorer, samt en studentrepresentant.

 

Utvidet forskningsledelse - Sammensetning 2021:

 • Marit Bakke, prodekan for forskning (leder)
 • Ruth Brenk, Institutt for biomedisin
 • Anders Molven, Klinisk institutt 1
 • Cecilie Gjerde, Institutt for klinisk odontologi
 • Silke Appel, Klinisk institutt 2
 • Bettina Husebø, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
 • Christina Clausen (stipendiat)
 • Line Iden Berge (postdoktor)
 • Jenny Lyngstad (student)
 • Helge Ræder, prodekan for innovasjon
 • Martha Enger, prodekan for forskerutdanning
 • Petur Juliusson, koordinator for forskerutdanning 
 • Anne Berit Guttormsen, leder for forskerlinjen Vararepresentanter for studenter og midlertidig ansatte

 • Hanna F. Skjåkødegård (Stipendiat)
 • Ingeborg Forthun (Postdoktor)
 • (Student)