Hjem
Det medisinske fakultet

Forskningsledelsen

Informasjon om Forskningsledelsen og Utvidet forskningsledelse ved fakultetet.

Forskningsledelsen ved fakultetet består av prodekan for forskning (leder), prodekan for forskerutdanning, prodekan for innovasjon, koordinator for forskerutdanning og forskerlinjeleder.

 

Utvidet forskningsledelse ledes av prodekan for forskning og består ellers av prodekan for forskerutdanning, prodekan for innovasjon, forskningslederne ved de fem instituttene, representanter for stipendiater og postdoktorer, samt en studentrepresentant.

 

Utvidet forskningsledelse - Sammensetning 2017/18:

 • Marit Bakke, prodekan for forskning (leder)
 • Roland Jonsson, prodekan for forskerutdanning
 • Helge Ræder, prodekan for innovasjon
 • Petur Juliusson, koordinator for forskerutdanning (stillingen ikke besatt)
 • Anne Berit Guttormsen, leder for forskerlinjen 
 • Frits Alan Thorsen, Institutt for biomedisin
 • Odd Helge Gilja, Klinisk institutt 1
 • Asgeir Bårdsen, Institutt for klinisk odontologi
 • Silke Appel, Klinisk institutt 2
 • Ingvild Fossgard Sandøy, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
 • (stipendiat, K1)
 • Rasmus Moen Ree (postdoktor, IBM)
 • Solveig Boland (student)Vararepresentanter for studenter og midlertidig ansatte

 • Ikke oppnevnt (Stipendiat K1)
 • Maria Lie Lotsberg (Postdoktor IBM)
 • Miriam Sandnes (Student)  

 

 

Arkiv

Til og med 2012 var forskningsledelse ivaretatt gjennom Forskningsutvalget.
Referat fra møter i Forskningsutvalget er tilgjengelig her.