Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Forskningsledelsen

Informasjon om Forskningsledelsen og Utvidet forskningsledelse ved fakultetet.

Main content

Forskningsledelsen ved fakultetet består av prodekan for forskning (leder), prodekan for forskerutdanning, prodekan for innovasjon, koordinator for forskerutdanning og forskerlinjeleder.

Utvidet forskningsledelse ledes av prodekan for forskning og består for øvrig av forskningslederne ved de fem instituttene, representanter for stipendiater og postdoktorer, samt en studentrepresentant.

Utvidet forskningsledelse - Sammensetning 2023:

  • Marit Bakke, prodekan for forskning (leder)
  • Marion Kusche-Gullberg, Institutt for biomedisin
  • Ketil J. Ødegaard, Klinisk institutt 1
  • Cecilie Gjerde, Institutt for klinisk odontologi
  • Silke Appel, Klinisk institutt 2
  • Bettina Husebø, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
  • Anders Røsland (Ph.d.-kandidat)
  • Christine Drengenes (postdoktor)

(Oppdatert 14. juni 2023)