Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Forskningsledelsen

Informasjon om Forskningsledelsen og Utvidet forskningsledelse ved fakultetet.

Main content

Forskningsledelsen ved fakultetet består av prodekan for forskning (leder), prodekan for forskerutdanning, prodekan for innovasjon, koordinator for forskerutdanning og forskerlinjeleder.

 

Utvidet forskningsledelse ledes av prodekan for forskning og består ellers av prodekan for forskerutdanning, prodekan for innovasjon, forskningslederne ved de fem instituttene, representanter for stipendiater og postdoktorer, samt en studentrepresentant.

 

Utvidet forskningsledelse - Sammensetning 2020:

 • Marit Bakke, prodekan for forskning (leder)
 • Marit Øilo, prodekan for forskerutdanning
 • Helge Ræder, prodekan for innovasjon
 • Petur Juliusson, koordinator for forskerutdanning 
 • Anne Berit Guttormsen, leder for forskerlinjen 
 • Nils Halberg, Institutt for biomedisin
 • Odd Helge Gilja, Klinisk institutt 1
 • Stein Atle Lie, Institutt for klinisk odontologi
 • Silke Appel, Klinisk institutt 2
 • Bjarne Robberstad, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
 • Torbjørn Kråkenes (stipendiat, K1)
 • Rasmus Moen Ree (postdoktor, IBM)
 • Solveig Boland (student)Vararepresentanter for studenter og midlertidig ansatte

 • Gia Tran (Stipendiat K1)
 • Maria Lie Lotsberg (Postdoktor IBM)
 • Miriam Sandnes (Student)  

 

Møter vår 2020

 • 2. mars
 • 25. mai