Hjem
Det medisinske fakultet
Valg

Utvidet forslagsfrist til valg for gruppe B til universitetsstyret 2015-2016

Fristen for å komme med forslag til valg av medlem og varamedlemmer midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstililnger (gruppe B) til universitetsstyret for perioden 1.8.2015 – 31.7.2016, er utvidet til tirsdag 14. april 2015 kl.15.45.

Forslagsfristen til valg for gruppe B til universitetsstyret 2015-2016 er forlenget.
Forslagsfristen til valg for gruppe B til universitetsstyret 2015-2016 er forlenget. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Hovedinnhold

I henhold til universitets- og høyskolelovens §§ 9-3 og 9-4, jf. særlig § 9-4 (2), skal det velges ett styremedlem fra gruppen av midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. I tillegg skal det velges tre varamedlemmer.


NY UTVIDET Forslagsfrist
: TIRSDAG 14. april 2015 kl 15.45


Valgdatoer
: Valget holdes elektronisk i perioden 22.-28. april. Valglokalet er åpent fra kl. 0900 den 22. og stenges kl. 1200 den 28. april.

Les mer om kunngjøringen av valget, kravene til forslag og gjennomføringen av valget på ansattsidene.