Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Valg

Utvidet forslagsfrist til valg for gruppe B til universitetsstyret 2015-2016

Fristen for å komme med forslag til valg av medlem og varamedlemmer midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstililnger (gruppe B) til universitetsstyret for perioden 1.8.2015 – 31.7.2016, er utvidet til tirsdag 14. april 2015 kl.15.45.

Forslagsfristen til valg for gruppe B til universitetsstyret 2015-2016 er forlenget.
Forslagsfristen til valg for gruppe B til universitetsstyret 2015-2016 er forlenget. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Main content

I henhold til universitets- og høyskolelovens §§ 9-3 og 9-4, jf. særlig § 9-4 (2), skal det velges ett styremedlem fra gruppen av midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. I tillegg skal det velges tre varamedlemmer.


NY UTVIDET Forslagsfrist
: TIRSDAG 14. april 2015 kl 15.45


Valgdatoer
: Valget holdes elektronisk i perioden 22.-28. april. Valglokalet er åpent fra kl. 0900 den 22. og stenges kl. 1200 den 28. april.

Les mer om kunngjøringen av valget, kravene til forslag og gjennomføringen av valget på ansattsidene.