Hjem
Det medisinske fakultet
HUS-MED

Felles utdanningsråd

Her finner du informasjon om saker, medlemmer og referat fra felles utdanningsråd mellom Det medisinske fakultet og Helse Bergen (Haukeland Universitetssykehus), og Haraldsplass Diakonale sykehus.

Hovedinnhold

Rådets formål

Felles utdanningsråd er en arena for drøfting av saker med relevans for utdanning. Rådet har ansvar for å løfte frem og ta opp til diskusjon saker av overordnet og prinsipiell karakter med felles interesse innen utdanningsfeltet. Det skal legges vekt på gjensidig informasjonsutveksling om planer og forhold av betydning for utdanningssamarbeidet, fortrinnsvis før endelig beslutning treffes i partenes respektive beslutningsorganer. Rådet må selv gjøre vurdering av satsningsområder og initiere, følge opp og evaluere tiltak

Sammensetning, forankring og rapportering

UiB

Helse Bergen   

Haraldsplass Diakonale sykehus

Marit Øilo, visedekan for utdanning

Mette Nåmdal Vesterhus, studieleder Klinisk institutt 2

Anne Berit Guttormsen, studieleder Klinisk institutt 1

Øystein Ariansen Haaland, studieleder Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Harald Wiker, leder Programutvalg for medsin

Marta Ebbing, Fagdirektør og leder FoU

Alf Henrik Andreassen, avd. direktør Revmatologisk avdeling

Erik Rønneberg Hauge, rådgiver ved Divisjon Psykisk helsevern

Kjell Matre, klinikkdirektør Ortopedisk klinikk

Cathrine Bjorvatn, leder seksjon fag og utdanning

Petter Thornam - fagdirektør

Jesper Blomquist - Avdelingsoverlege ortopedi

 

 

Studentrepresentant Silje Langesæter, medisin 
Studentrepresentant Ida Hanssen, medisin 

og                                                                                                                       

Sekretariat:

  • Forskiningskoordinator, Ida Kristine Sangnes, HDS
  • Rådgiver Asta Optun, FoU-avdelingen Helse Bergen
  • Seniorrådgiver Kristin Walter, studieseksjonen MED/UiB