Hjem
Det medisinske fakultet
HUS-MED

Felles utdanningsråd

Her finner du informasjon om saker, medlemmer og referat fra felles utdanningsråd mellom Det medisinske fakultet og Helse Bergen (Haukeland Universitetssykehus), og Haraldsplass Diakonale sykehus.

Rådets formål

Felles utdanningsråd er en arena for drøfting av saker med relevans for utdanning. Rådet har ansvar for å løfte frem og ta opp til diskusjon saker av overordnet og prinsipiell karakter med felles interesse innen utdanningsfeltet. Det skal legges vekt på gjensidig informasjonsutveksling om planer og forhold av betydning for utdanningssamarbeidet, fortrinnsvis før endelig beslutning treffes i partenes respektive beslutningsorganer. Rådet må selv gjøre vurdering av satsningsområder og initiere, følge opp og evaluere tiltak

Sammensetning, forankring og rapportering

UiB

Helse Bergen   

Haraldsplass Diakonale sykehus

Steinar Hunskår, prodekan for utdanning

Jone Trovik, studieleder Klinisk institutt 2
Ingfrid Haldorsen, studieleder Klinisk institutt 1
Edvin Schei, studieleder Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Harald Wiker, leder Programutvalg for medsin

Marta Ebbing, Fagdirektør og leder FoU

Alf Henrik Andreassen, avd. direktør Revmatologisk avdeling
Hans Olav Instefjord, nivå 2 leder v/ divisjon psykisk helsevern
Kjell Matre, klinikkdirektør Ortopedisk klinikk
Cathrine Bjorvatn, leder seksjon fag og utdanning

Petter Thornam - fagdirektør

Jesper Blomquist - Avdelingsoverlege ortopedi

 

 

Studentrepresentant Babar Eide Khan, medisin 
Studentrepresentant Laila Burgos, medisin                                                                                                                       

Sekretariat:

  • Forskiningskoordinator, Ida Kristine Sangnes, HDS
  • Rådgiver Hilde Nesse, FoU-avdelingen Helse Bergen
  • Seniorrådgiver Kristin Walter, studieseksjonen MED/UiB