Hjem

Middelalderklyngen

PhD-seminar

Tverrfaglig PhD-stafett ved Middelalderklyngen

Alle kandidater med middelaldertematikk er velkommen 7. juni 2019.

Middelalderuniversitetet
PhD-seminar ved middelalderuniversitetet.
Foto:
Wikimedia Commons / History Today

Middelalderklyngen inviterer PhD-kandidater fra UiB som skriver avhandling med en tematikk som på en eller annen måte, empirisk eller teoretisk, omhandler middelalderen, til et tverrfaglig seminar. Dette er en god anledning til å bli kjent med andre kandidater og med de ulike fagmiljøene som arbeider med middelalderforskning i Bergen.

I år innleder vi PhD-stafetten med en to-timers innledning (9-11) om den tverrfaglige bergenske tradisjonen med middelalderforskning, og om den nyetablerte Middelalderklyngen.

Etter innledningen får deltakerne 15 minutter hver til å legge fram prosjektene sine. Deretter setter vi av 15 minutter til diskusjon av hvert innlegg. På denne måten får kandidatene muligheten til å knytte nyttige kontakter på tvers av fagdisiplinene og til å få innspill fra fagpersoner fra Middelalderfeltet. Innleggene skal være på engelsk, siden flere kandidater ikke kan norsk. Midt på dagen blir det felles lønsj. Seminaret gir 1 ECTS-poeng.

Påmelding innen 15. mai. En halvsides prosjektbeskrivelse / abstract sendes til klyngens koordinator Irene Baug, og sendes ut til alle deltagerne før seminaret.