Hjem
Museumsprosjektet

Fremdrift

Informasjon om fremdriftsplaner og kommende milepæler i rehabiliteringsprosjektet.

Hovedinnhold

Fase 2:

  • 3.september 2015: Regjeringen offentliggjør en oppstartsbevilling til den videre rehabiliteringen av universitetsmuseet.
  • Nov. - des. 2016: Statsbygg er igang med tunge rivearbeider og senking av kjellergulv.
  • Januar 2017: Statsbygg starter oppbygging og arbeider med de store tekniske installasjonene. 
  • Medio 2018: Byggearbeider forventet ferdig og gjeninnflytting starter
  • Medio 2019: Forventet gjenåpning

Fase 1:

For mer informasjon, ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen ved UiB:

E-post: desk@uib.no

Tlf. 55 58 89 00