Home
The Museum Project

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Fremdrift

Informasjon om fremdriftsplaner og kommende milepæler i rehabiliteringsprosjektet.

Main content

Fase 2:

  • 3.september 2015: Regjeringen offentliggjør en oppstartsbevilling til den videre rehabiliteringen av universitetsmuseet.
  • Nov. - des. 2016: Statsbygg er igang med tunge rivearbeider og senking av kjellergulv.
  • Januar 2017: Statsbygg starter oppbygging og arbeider med de store tekniske installasjonene. 
  • Medio 2018: Byggearbeider forventet ferdig og gjeninnflytting starter
  • Medio 2019: Forventet gjenåpning

Fase 1:

For mer informasjon, ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen ved UiB:

E-post: desk@uib.no

Tlf. 55 58 89 00