Hjem
Hav

Nyhetsarkiv for Hav

På masteremnet Havforsking lagar studentane videoar som seinare fungerer som opplæring for nye studentar. Sjå videoane her!
Nye funn frå Universitetet i Bergen avkreftar ein hundre år gammal hypotese om evolusjonen, ein gong for alle. Resultata er publiserte i det anerkjende vitskaplege tidsskriftet Nature.
I Nordishavet er en rekke mikrober involvert i en forunderlig finstemt utveksling av næringsstoffer mellom ulike vanndybder. Samspillet har betydning for hele næringskjeden i havet og er sårbart for smelting av sjøis og varmere havvann. For første gang har forskere kartlagt sesongvariasjonene i arktiske mikrobesamfunn året rundt og i ulike vannlag helt ned til 1000 meters dyp.