Hjem
Hav

Nyhetsarkiv for Hav

De utviklet en metode som løser problemer for oppdrettsnæringen. Tilgang til laboratorier og kompetanse ved Institutt for biovitenskap har vært avgjørende for at Quantidoc tok steget ut i den kommersielle verden.
Når Halifax i Canada skal etablere si eiga marine klynge er det Bergen som er inspirasjonskjelda.
Ungdom tror jobbmulighetene innenfor havbruk er gode, men er avventende til å gå inn i feltet. Det viser en fersk meningsmåling basert på svarene til ungdom mellom 15 og 20 år.