Hjem
Hav

Nyhetsarkiv for Hav

– I sommer skal vi undersøke mangan-avsetninger i et dypt havområde nord for Jan Mayen, og skaffe mer kunnskap om det biologiske livet i området. Dette er viktig for å kunne vurdere miljøkonsekvenser av eventuell industriell aktivitet.
The online exhibition presents works-in-process of young scientists from the EvoCELL network. The researchers are studying animal evolution from a cellular perspective, by applying cutting-edge technologies to uncover a previously invisible world.
Universitetet i Bergen har produsert en serie om bærekraftig hav for FN. Denne er nå oversatt til FNs seks offisielle språk og når ut til nær tre milliarder mennesker som har ett av disse språkene som sitt førstespråk.