Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Varselmelding

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Hovedinnhold

See publication details in BORA.

 

Drageset, Thomas: Same, but different? A study on electoral criteria for Sámi parliaments in Norway, Sweden and Finland

Eidheim, Marta Rekdal: Økonomisk usikkerheit og velferdsstaten: Haldningar til omfordeling før og etter finanskrisa. Ei kvantitativ fleirnivåanalyse av 18 europeiske velferdsstatar

Halkjelsvik, Albertine Eikås: From anti establishment social movement to succesful political party Following the emergence of the Five Star Movement in Italy

Knudsen, Bjørn Siem: Miljøpartiet De Grønne på Stortinget: En studie av et partipolitisk gjennomslag

Kolnes, Vegard: Foreign Direct Investment and Corruption. An econometric analysis of the multidimensional effects of corruption upon FDI inflow

Lein, Linda: Does Stereotypes about the Roma minority affect the public support of a ban on begging in Norway

Leirdal, Stine Mari Nytun: «... men alt er nesten lovleg». Ei studie av drivkreftene bak kjøp og sal av svart arbeid utført av polske arbeidsmigrantar i Bergen

Malones, Marte: Changing Narratives? An Analysis of the Effects of the European Debt Crisis on the European Integration Narratives of the SPD and the CDU/CSU

Mevatne, Martine: "On Thin Ice?" Sustainable Development in the Arctic Council: A discursive institutionalist approach

Moldestad, Malin: Norge frå sinke til føregangsland på transpersonars rettar

Møller, Maria Sandtorv:  OECD-statenes forsvarsutgifter: En kald krig mot finanskrisen?

Norheim, Snorre Standish: Education at a standstill. How the consociational school of thought has perpetuated ethnic conflict in post-war Bosnia

Normann, Per Arne: Skattemoral i en global kontekst: Hvilke faktorer bidrar til høy vilje til å betale skatt? En flernivåanalyse fra 1994-2014

Ramsland, Marius Nøklebye: Utleid arbeidskraft - En «Insider-Outsider»-tilnærming

Rødeseike, Silje: Samene og Goliat. En casestudie av utbyggingsprosessen rundt oljeprosjektet Goliat Barentshavet

Sandvær, Hilde: Growing Despite the Odds. How NGOs Shift Scale in an Authoritarian Regime

Sjøflot, Ida Hegle: Diffusjon av liberaliserende ruspolitiske policyendringer

Stokke, Espen: Diaspora mobilization in the wake of the Syrian civil war: The Syrian anti regime diaspora's struggle for influence in the US and the UK

Sønsteby, Hanna: Fra symbolpolitikk til realpolitikk: Nulltoleranseprinsippets påvirkning på norsk bistand

Tranvåg, Håkon Jørgen: Legacy and survival: Civil society under dictatorship and the survival of post-authoritarian democracies

Tøraasen, Marianne: Gender Parity and the Symbolic Representation of Women in Senegal

Åsheim, Aleksander: Political economy or political psychology? Explaining attitudes towards intra-European immigration. A multilevel analysis of 15 European countries