Home
Department of Comparative Politics

Main content

See publication details in BORA.

 

Drageset, Thomas: Same, but different? A study on electoral criteria for Sámi parliaments in Norway, Sweden and Finland

Eidheim, Marta Rekdal: Økonomisk usikkerheit og velferdsstaten: Haldningar til omfordeling før og etter finanskrisa. Ei kvantitativ fleirnivåanalyse av 18 europeiske velferdsstatar

Halkjelsvik, Albertine Eikås: From anti establishment social movement to succesful political party Following the emergence of the Five Star Movement in Italy

Knudsen, Bjørn Siem: Miljøpartiet De Grønne på Stortinget: En studie av et partipolitisk gjennomslag

Kolnes, Vegard: Foreign Direct Investment and Corruption. An econometric analysis of the multidimensional effects of corruption upon FDI inflow

Lein, Linda: Does Stereotypes about the Roma minority affect the public support of a ban on begging in Norway

Leirdal, Stine Mari Nytun: «... men alt er nesten lovleg». Ei studie av drivkreftene bak kjøp og sal av svart arbeid utført av polske arbeidsmigrantar i Bergen

Malones, Marte: Changing Narratives? An Analysis of the Effects of the European Debt Crisis on the European Integration Narratives of the SPD and the CDU/CSU

Mevatne, Martine: "On Thin Ice?" Sustainable Development in the Arctic Council: A discursive institutionalist approach

Moldestad, Malin: Norge frå sinke til føregangsland på transpersonars rettar

Møller, Maria Sandtorv:  OECD-statenes forsvarsutgifter: En kald krig mot finanskrisen?

Norheim, Snorre Standish: Education at a standstill. How the consociational school of thought has perpetuated ethnic conflict in post-war Bosnia

Normann, Per Arne: Skattemoral i en global kontekst: Hvilke faktorer bidrar til høy vilje til å betale skatt? En flernivåanalyse fra 1994-2014

Ramsland, Marius Nøklebye: Utleid arbeidskraft - En «Insider-Outsider»-tilnærming

Rødeseike, Silje: Samene og Goliat. En casestudie av utbyggingsprosessen rundt oljeprosjektet Goliat Barentshavet

Sandvær, Hilde: Growing Despite the Odds. How NGOs Shift Scale in an Authoritarian Regime

Sjøflot, Ida Hegle: Diffusjon av liberaliserende ruspolitiske policyendringer

Stokke, Espen: Diaspora mobilization in the wake of the Syrian civil war: The Syrian anti regime diaspora's struggle for influence in the US and the UK

Sønsteby, Hanna: Fra symbolpolitikk til realpolitikk: Nulltoleranseprinsippets påvirkning på norsk bistand

Tranvåg, Håkon Jørgen: Legacy and survival: Civil society under dictatorship and the survival of post-authoritarian democracies

Tøraasen, Marianne: Gender Parity and the Symbolic Representation of Women in Senegal

Åsheim, Aleksander: Political economy or political psychology? Explaining attitudes towards intra-European immigration. A multilevel analysis of 15 European countries