Hjem
Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM)

Nyhetsarkiv for Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM)

Regjeringen har fått sterk kritikk fra Riksrevisjonen for at Norge fremdeles mangler en helhetlig og tverrsektoriell tilnærming, ikke har utarbeidet nasjonale indikatorer, og mangler ambisjoner nesten fem år etter bærekraftsmålene ble vedtatt av FN. Nikolai Astrup spurte om innspill til handlingsplanen; Inger Elisabeth Måren ga svar.