Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Økt verdenshandel ledet til den første reguleringen av havet. Nå skaper miljøhensyn nye behov for regulering.
Internasjonal konferanse tar føre seg spørsmål kring krigsbrotsverk, strafferettsleg ansvar for statleg leiarskap og dommarar si rolle.