Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Boken «Forbrytelser i utvalg – Straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytelser og narkotikaforbrytelser» er et nytt tilskudd innenfor strafferettslig litteratur.
Det første oppdraget rådet fikk fra regjeringen var å vurdere straffebud som rammer deltakelse i og rekruttering til kriminelle gjenger og organisasjon, samt endringer i reglene om inndragning av straffbart utbytte. – En forhåpning er at rådets arbeid vil bidra til kvalitet i straffelovgivningen og generelt til en god videreutvikling - og ikke minst begrensing - av strafferetten, sier rådets... Les mer
Førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui er invitert til å være hovedmoderator på MEDREGs kurs "Role and Scope of Energy Regulation".
I kjølvannet av 22.juli-saken ble Tilregnelighetsutvalget (NOU 2014:10) oppnevnt for å jobbe med utilregnelighetsreglene. Den 1. oktober 2020 trådte de nye reglene i kraft , og i den anledning svarer Linda Gröning, som også var medlem av utvalget, på tre raske spørsmål vedrørende de nye reglene om skyldevne.
Professor Thomas Eeg har bidratt til NRK serien "Ukjent arving" som har premiere på NRK torsdag 12. november klokken 20:00. Sak fra På Høyden.