Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

- Vi ønsket å starte en dialog om rettssystemer på tvers av rettskulturer, landegrenser og yrkesgrupper, sier professor Ragna Aarli. Resultatet fra dialogen mellom europeiske og kinesiske dommere og akademikere er nylig publisert i boken Courts in Evolving Societies Sino-European Dialogue between Judges and Academics (Chinese and Comparative Law).
Forskningsprosjektet PRE-DECOR, ledet av Gunnar Eskeland og Ignacio Herrera Anchustegui, har fått innvilget NOK 320 000 i støtte.
Postdoktor Joanna Siekiera er co-investigator i nytt WUN-prosjekt 'Global comparative assessment of the role of oceans in a sustainable future', som er ledet av the University of Southampton.
Clara Juul Holm er PhD-stipendiat fra Københavns universitet. I denne artikkelen forteller hun i korte trekk om forskningsoppholdet ved Universitetet i Bergen.
Medlemmer av forskergruppen i strafferett og straffeprosess har skrevet et høringssvar i forbindelse med forslag om endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven mv. – Strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom.