Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Professor Linda Gröning og førsteamanuensis Melanie Hack mottar til sammen rundt 22 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet innen temaet Arbeids- og velferdsforskning.
Stipendiat Håvard Olai Holsen, medlem i forskergruppene for europarett og sivilprosess, har nylig publisert en artikkel i Lov og Rett om «Konkurransemyndighetenes rett til innsyn i advokatkommunikasjon».
Stortinget bør vurdere å lage en bestemmelse om oppreisning for krenkelser av menneskerettighetene i EMK og Grunnloven, mener stipendiat Ole-Gunnar Nordhus.
Hvor skal man plassere vindmøller til havs? Førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui diskuterer dette i et ekspertpanel under Arendalsuka 2022.
Mekling blir oftere brukt som konfliktløsning og brer seg til stadig nye områder. Professor Camilla Bernt har nylig gitt ut bok som tar for seg flere sider av mekling.
Maritime Bergen Law Summer Program arrangeres for tredje gang. Ordfører Rune Bakervik ønsket utenlandske og norske jusstudenter velkommen.
Ferieloven er en fundamental sosial rettighet som gjelder i Norge for noen, men ikke for alle. Dette bryter klart med EU- og EØS-retten. Kanskje man burde ha lært noe av NAV-skandalen?