Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Kunnskapsgrunnlaget om miljøvirkningene står sentralt, og miljøkonsekvensene må tas på største alvor. Det var dette som var temaet for Deep Sea Minerals konferansen som ble avholdt i Bergen 26-27. oktober i år. Forskningsassistent Mari Bygstad deltok på konferansen som en del av sin masteroppgave.
Mari er ny vitenskapelig assistent for forskergruppen naturressurs-, miljø og utviklingsrett.
Jeremias Adams-Prassl, som er professor på Universitetet i Oxford, var på besøk til forskargruppa førre veke.
Her finner du strategiprosjektets aktiviteter.
Strategiarbeidet ved fakultetet er organisert som et prosjekt.
Det juridiske fakultet med professor Jan-Ove Færstad i spissen mottok 5 millioner kroner i 2020 for prosjektet Bedre læring, for å utvikle nyskapende undervisnings- og vurderingspraksis. Nå er tiltakene fra 1. studieår evaluert.
Universitetet i Bergen (UiB) og NORCE har gått sammen om å gi innspill til EU-kommisjonen om havrelatert forskning og innovasjon i Horisont Europa. Les hovedpunktene her.
For å markere 20 års-jublieet til barnekonvensjonen skal forskergruppen avholde en konferanse og utgi en bok om den.
Siden 1972 har Jussformidlingen i Bergen tilbydd gratis juridisk hjelp til de som trenger det. Jubileet feires lørdag 22. oktober. Det juridiske fakultet gratulerer.
I januar tilbyr Pandemisenteret et to ukers kurs for studenter om læring fra covid 19-pandemien. Kurset bygger på fjorårets digitale modul og er åpen for alle studenter på master og PhD-nivå.
Førsteamanuensis Malgorszata Agnieszka Cyndecka har bidrege med eit kapittel i boka "Money Law, Capital, and the Changing Identity of the European Union".
I et frokostseminar den 21. september kl. 9 delte dr. jur Leila Neimane fra Universitetet i Latvia sine foreløpige funn fra sitt forskningsprosjekt vedrørende effektivt maritimt arealplanleggingsrammeverk, utfordringer rundt implementeringen av dette og eksempler på hvordan dette er gjennomført på en vellykket måte på Baltikum med forskergruppen for naturressurs-, miljø-, og utviklingsrett.
Saksforberedende rettsmøter har et stort uutnyttet potensial som vi bør ta i bruk. Det mener Professor Anna Nylund ved Det juridiske fakultet, som nylig publisert en artikkel om emnet i det anerkjente tidsskriftet International Journal of Procedural Law.
Graham Butler, som er førsteamanuensis på Universitetet i Aarhus, har vore på besøk til forskargruppa for Europarett denne veka.
Professor Magne Strandberg tar opp spørsmålet om behandlingen av saker i en ankeinstans bør være skriftlig eller muntlig i det anerkjente tidsskriftet International Journal of Procedural.
Psykologspesialist og menneskerettighetsforkjemper Heidi Wittrup Djup har bistått Senteret med å utvikle et nytt etter- og videreutdanningsemne. Emnet "Menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid" er et samarbeid mellom Juridisk fakultet og Senter for krisepsykologi.