Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

På universitetsstyremøtet 24. november 2022 ble det vedtatt at Det juridiske fakultet får oprette en Master of Laws in EU and EEA Law (LLM).
Det juridiske fakultet inviterte eksterne til komme med innspill til ny strategi for forskning og utdanning, på et møte i personalkantinen, fredag 4. november.
Forskargruppa for europarett har hatt ein inspirerande og lærerik tur til Luxembourg og Brussel.
Juridisk forskning i trenger et tettere samspill med andre vitenskaper for å bli mer original og oppnå mer impact, mener professor Henrik Palmer Olsen, ved Københavns fakultet.
Den historiske opptakten til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker viser at alternativet til en kommisjon ikke er bedre, skriver artikkelforfatteren.
Innsatte som var blitt ulovlig nakenvisitert i Bergen fengsel, fikk ingen erstatning av tingretten. Det kan være en EMK-krenkelse i seg selv, mener stipendiat Ole-Gunnar Nordhus.
Regjeringa vil revidere regelverket for offentlege anskaffingar, og har i den forbindelse sett ned eit lovutval. Professor Halvard Haukeland Fredriksen skal vere leiar for dette lovutvalet.
Utviklinga i Polen er ein direkte trugsel mot europeisk samarbeid. Tida er overmoden til å setje hardt mot hardt, og Noreg bør følgje EU i å innføre økonomiske sanksjonar mot landet, meiner professor Eirik Holmøyvik og førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka ved Det juridiske fakultet.
Prosjektgruppen og det rådgivende organet har hatt to av tre møter for å arbeide frem ny strategi 2023-2030.
Hvem er vi i 2030? Det var det store spørsmålet da de vitenskapelige ansatte ved Det juridiske fakultet ble invitert til møte om fremtidig organisering.