Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Den 18. november holdt førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui en presentasjon på Konkurransetilsynets bærekraftskonferanse om bærekraft er forenlig med konkurranseretten, og hvordan vi fremover kan jobbe for en «grønn konkurranserett.
I et frokostseminar den 24. november kl. 9 presenterte Dr. Susanne Wende fra Technische Universität Berlin sine funn om fremveksten av et hydrogenmarked i EU og hvilke implikasjoner solidaritetsprinsippet vil kunne ha for medlemslandenes nasjonale strategier omkring hydrogenproduksjon.
Jussprofessor Terje Einarsen ved UiB skrev brev til utenriksminister Anniken Huitfeldt, sammen med fredsprisvinner Oleksandra Matviychuk og Helsingforskomiteen. De oppfordrer til at Norge skal støtte et straffetribunal for angrepet på Ukraina.
Helse- og omsorgstjenesten står overfor menneskerettslige utfordringer. Professor Henriette Sinding Aasen er redaktør og forfatter av ny bok som tar opp problematikken.
Det juridiske fakultet mottar rundt 21 millioner kroner fra Forskningsrådet for å opprette senteret CENTENOL. Senteret skal styrke kunnskapen om forholdet mellom europeisk og norsk rett.