Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Nylig vant studentlaget fra Bergen prosedyrekonkurransen EEA Law Moot Court. I tillegg er studentlaget Team Bergen klare for en internasjonal prosedyrefinale i sportsvoldgift i Madrid i neste måned.
Professor Halvard Haukeland Fredriksen, som er medlem av BERG, vart valt inn i Det Norske Videnskaps-Akademi torsdag den 16. mars 2023.
Fra høsten 2023 kan du ta poenggivende etter- og videreutdanningskurs ved UiB for å forebygge og avdekke korrupsjon i næringsliv og offentlig sektor, i samarbeid med Bergen næringsråd. Kurset er ledet av professor Jon Petter Rui. Administrerende direktør Monica Mæland i Bergen næringsråd anbefaler sine medlemmer til å ta UiB-kurset.
Victor Botnevik, Ihne Selås Sjaavaag og Emilie Haugo forteller om hva det innebærer å være studenterepresentant i fakultetsstyret, og hva de har lært av å sitte med vervet. Fra august av gir de staffetpinnen over til nye krefter som skal velges inn i løpet våren.
Studenter som ønsker å skrive masteroppgave i 2023/24 som en del av prosjektet «Exploring the Insanity Defence in the Global South» kan søke om stipend på 40 000 kroner. Utlysningen er åpen for studenter fra alle fakulteter ved UiB.
Forskergruppen takker alle bidragsytere, samarbeidspartnere for et lærerikt 2022, og vi ser frem til tettere samarbeid og flere spennende aktiviteter i 2023.
Professor Ernst Nordtveit ved Det juridiske fakultet fylte 70 år, søndag 12 mars. Han går av etter ein mannsalder ved fakultetet, men gir seg ikkje med faget.
Det juridiske fakultet har strategiutkastet for 2023-2030 ute til høring. Her er innspillene til utkastet, som ble presentert på Solstrand. Fakultetsstyret skal vedta ny strategi i løpet av våren 2023.
Les innspill til strategiutskast for Det juridiske fakultet av professor Tore Lunde.
Les innspill fra Ignacio Herrera Anchustegui, på vegne av Forskergruppe for naturressurs.
Les innspillene til strategiutkast for Det juridiske fakultet av Christine Stoltz Olsvik.
Les professor Anna Nylunds innspill til strategiutkastet ved det Det juridiske fakultet.
Studenter som ønsker å skrive stormaster eller masteroppgave som del av forskerlinjen i 2023/24 kan søke stipend på 85 000 kroner fra prosjektet Liv og arbeid i balanse (LaW-BALANCE).
Jussprofessor Asbjørn Strandbakken skal lede et utvalg med tre medlemmer som skal se på muligheten for å skjerme identiteten til ansatte i politiet og kriminalomsorgen for å beskytte dem bedre mot trusler.
Blant medlemmane i utvalet var førsteamanuensis og BERG-medlem Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund.
Innspel til strategiarbeidet frå leiar for phd-programmet, professor Jørn Jacobsen.