Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Forskingsprosjektet har namnet "AI and Education: Layers of Trust (EduTrust AI)", og har fått bevilga fleire millionar frå Trond Mohn Stiftelse.
Antall søkere som har jusstudiet ved UiB som førstevalg har økt med 12 prosent.
Regjeringen satser sterkt på vindkraft mot 2040. Nylig besøkte olje- og energiminister Terje Aasland Bergen Offshore Wind Center (BOW). Førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui ved Det juridiske fakultet diskuterte juridiske utfordringer rundt vindparker.
I påsken fikk vi den triste nyheten om at Hans-Carl Tveit døde 26. mars etter lang tids sykdom, nær 69 år gammel. Hans-Carl var tilknyttet fakultetet gjennom flere ti-år, og han var en institusjon ved fakultetet.
Under konferansen om "Pandemi, mangfold og sosial ulikhet" i Bergen i oktober ble det startet et arbeid med en deklarasjon som bygger på kunnskap og efaringer fra pandemien. Nå er deklarasjonen publisert og kan leses i sin helhet.
Fremtidige havvindparker, karbonlagring og mineralutvinning til havs konkurrerer om plassen med fiskeri og andre interesser. Økt bruk på havet bør styres med arealplaner, ifølge jussprofessor Sigrid Eskeland Schütz. Hun leverte nylig en rapport på bestilling fra Klima- og miljødepartementet.