Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

I april ble det første fellesseminaret i forskningsetikk holdt for masterstudentene ved AHKR. I alt deltok 24 studenter fra de fire fagene, og både lærere og studenter er fornøyde med gjennomføringen.
Det er alltid knyttet forventinger til søkertallene fra Samordna opptak, og tallene for studiestart høsten 2010 viser i tillegg hvordan fakultetets omlegging fra åpne til disiplinbaserte bachelorprogram er mottatt av søkerne.
Et flertall av instituttrådets medlemmer går inn for valgte instituttledere.