Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Magnus Vollset, stipendiat ved AHKR, ble nylig tildelt “The Pieter van Foreest Student Prize” for beste innlegg ved EAHMHs biennale internasjonale konferanse for helse- og medisinhistorie.
Professor Erik Østby ble pensjonist i sommer. Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap markerte hans overgang til emeritus med mottakelse torsdag 8.september.
Ansvars- og arbeidsdeling samt samarbeid mellom administrasjonen og det vitenskapelige personalet var sammen med belastningsutjevning og rutineutvikling sentrale punkt på programmet under administrasjonsseminaret
Høsten 2011 er det registrert 1550 eksamensmeldinger ved AHKR, fordelt på 914 personer. Det er tatt opp 268 nye studenter ved instituttet.
Professor Harm G. Schröter fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap er valgt til president for European Business History Association (EBHA)
Tolv masterstudenter i arkeologi er for tiden på feltkurs ved Hordamuseet på Stend. Førstkommende søndag, 4. september kl. 12-16, blir det arrangert åpen dag på utgravningen.