Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Mette Vårdal skriv om sosiale relasjonar mellom embetsmenn, bønder og husmenn i Vågå, 1745–1844, og deltok nyleg på Forskar Grand Prix i Bergen.
Forskarar var samla i Bergen i byrjinga av september for å diskutere mangfaldet i asiatisk utvikling.
Knut Andreas Bergsvik om sitt opphold som gjesteforsker i Århus
Den fyrste torsdagslunsjen dette semesteret vart heldt av instituttleiar Christhard Hoffmann 30. august.