Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Instituttet feira slutten på semesteret og starten på sommaren.
Oversikt over dei som er valde til fakultetsstyret og instituttrådet frå og med hausten 2013
Håkon Tandberg er stipendiat i religionsvitskap og forskar på zoroastrismen i India og deira relasjonen til tempelelden.
Sentrale delar av historiefaget vart tatt opp då historiografiboka "Fortalt fortid. Norsk historieskrivning etter 1970" var til diskusjon på eit møte i Bergen historisk forum.
Som historiker har hun forsket på kvinners liv og endringer, som kvinne har hun opplevd endringene. For professor Ida Blom er livet og historien to sider av samme sak.