Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Eit nytt emne ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR) sender bachelorstudentar ut i praksis der utdanninga deira er direkte relevant.