Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Professor Christopher Henshilwood har allerede mottatt prestisjefylte midler fra Det Europeiske forskningsrådet. Nå har han også blitt utnevnt som en av verdens mest siterte forskere.
I ei ny bok gir forskarar frå dei skandinaviske landa eit unikt innblikk i kvinnelege flyktningar sine tankar og erfaringar.
Vitskapleg publisering er sentralt i nytt AHKR-emne for deg som er ferdig med mastergraden.