Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Forskinga til UiB-professor Christopher Henshilwood får eit 22-siders opplag i januarutgåva av National Geographic.
Emne i historie set fokus på migrasjon til Europa etter 1945.