Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Sverre Håkon Bagge får Gad Rausings pris på en million svenske kroner for sin forskning på Europas historie i middelalderen.