Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Midtausten-forskaren ser på korleis dagens hendingar heng saman med lange historiske linjer.