Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Hvilken rolle meteorologer har spilt i studiet av klima? Hvordan har betydningen av ordet «klima» endret seg over tid?
I løpet av høstsemesteret vil Amalie Skram-elever få med seg forelesninger i arkeologi, religionsvitenskap og historie.
FORSKNINGSDAGENE: Har du noen gang servert en løgn? Hva spiste de egentlig i middelalderen? Hvor mye har tørrfisk og bruken av klippfisk betydd for Norges utvikling? Tenk litt på det.
Trass i sterk mansdominans, fungerte Bryggen i Bergen som bustad og arbeidsplass for mange kvinner i Mellomalderen. Sigrid Samset Mygland ville finne ut kven desse kvinnene var.
Universitetet i Bergen har utnevnt tidligere utenrikskorrespondent Hans-Wilhelm Steinfeld til æresalumn.
- For å være gode formidlere må vi få faglig fornyelse, sier Alastair Brown, historiker og konservator ved Randsfjordmuseene. Han var en av 15 deltakere på videreutdanningskurset Å forske i og på museum høsten 2015.