Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Våren 2016 er hovedtemaet for kurset "Moderne politisk teori" ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier "Ulikhet og hva som kan gjøres". Kurset kan legges på 100-, 200 og 300-nivå. Se faktaboks for mer informasjon om de alternative kurskodene.
Våren 2016 tilbyr Institutt for filosofi og førstesemesterstudier kurset "John Rawls: Rettferdighet som rimelighet". Kurset kan legges opp både som 200- og 300-emne.
Blombos-hola i Sør-Afrika har gjeve oss nye kunnskapar om menneskeheita sitt opphav. No arbeider professor Christopher Henshilwood med å etablera eit museum nær den arkeologiske utgravingsstaden.