Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Fra 2018 kan humaniorainteresserte søke opptak til nye, tverrfaglige studieprogram.
Det humanistiske fakultet inviterer for fyrste gong til vitnemålsseremoni for ferdige bachelorstudentar 9. september 2016.
Våre stamfedre utvikla seg og spreidde seg over heile jordkloden ved å byta og forbetra teknologien sin. Forsking frå Universitetet i Bergen viser at kulturelle møte har vore naudsynt for at menneskeslekta vaks fram.