Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Europeiske forskere valfartet til Bryggens Museum for å forklare hvordan migrasjon formet det førmoderne Skandinavia.
Forsker på ulike sider av folks hverdagsliv og særlig på tema som er tabu i det norske samfunnet.