Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Få ting opptar oss mer enn været. I en ny bok tar historikerne Magnus Vollset og Yngve Nilsen for seg meteorologiens historie i Norge.