Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Archaeologist Magnus M. Haaland received the award at peer-reviewed conference in Newcastle.
Professor Harm G. Schröter hedret for godt internasjonalt samarbeid.