Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Ledelsen ved AHKR gleder seg over tilstrømningen til fagene ved instituttet, men særlig på historiefaget frykter man nå at kapasiteten kan bli sprengt.